MENU
       
Custom Search

ขายปลีก ส่ง กล้องวงจรปิด

ระบบรักษาความปลอดภัย

   

  

 

                 

แลกลิงค์/เวปเพื่อนบ้าน 

sitemap

 กล่าวกันว่า เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารกำลังก้าวเข้าหากันและในที่สุดจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีระบบสื่อสารร่วมด้วย ผู้ใช้ระบบสื่อสารก็จะมีคอมพิวเตอร์ร่วมด้วยเช่นกัน
เทคโนโลยีเน้นความคล่องตัว จากพีซีตั้งโต๊ะ ก็กลายเป็น แลปท้อป โน๊ตบุค ปาล์ม และกำลังเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ประยุกต์ใช้งานกว้างขวางขึ้น จากระบบโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารก็กำลังกลายเป็นโมบายเป็นโทรศัพท์แบกพกพาติดตัว (พีซีที)
การใช้งานเน้นความสะดวก ระบบโมบายคอมพิวติ้ง ทำให้การทำธุรกิจนอกองค์กรเกิดขึ้นได้ ระบบโมบายนำระบบข้อมูลผสมกับเสียงและกำลังก้าวเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ทำให้เราเรียกเข้าหาอินเทอร์เน็ตเป็นแบบ any time any where และ any one 
สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องเทคโนโลยีคือ ระบบไร้สาย (Wireless) ระบบไร้สายทำให้ อีคอมเมิร์ซ (Electronic Commerce) กลายมาเป็น เอ็มคอมเมิร์ซ (Mobile Commerce) เป็นการทำธุรกรรมผ่านระบบไร้สาย เช่น ใช้โทรศัพท์มือถือ ใช้ Wireless Lan ใช้ปาล์มท้อป การดำเนินธุรกิจทำได้กว้างขวาง เช่น การติดต่อสื่อสาร อีเมล์ ส่งข้อมูล ใช้เป็นการติดต่อผ่านระบบสื่อสารเพื่อทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น จ่ายค่าสาธารณูปโภค จองตั๋ว ซื้อสินค้า ฯลฯ
การใช้ระบบไร้สายสำหรับอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า Wireless IP กำลังเป็นเส้นทางการพัฒนาที่สำคัญ มีการพัฒนาให้ระบบโทรศัพท์มือถือใช้โปรโตคอล IP พัฒนาระบบแลน อีเทอร์เน็ต แบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE802.11 ซึ่งสามารถใช้ระบบไร้สายที่ความเร็วถึง 11 เมกะบิตต่อวินาที
โครงสร้างของระบบไร้สาย มีลักษณะเหมือนเครือข่ายแลนทั่วไป กล่าวคือ มีระบบแลนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็น DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol เป็นตัวกลางที่ทำให้คอมพิวเตอร์ ไคลแอนต์ต่าง ๆ ติดต่อได้ DHCP เซิร์ฟเวอร์จึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางของเซลที่ทำหน้าที่ติดต่อกับเครื่องลูกคล้ายระบบพีซีที DHCP จะจ่ายหมายเลข IP ให้กับเครื่องลูก และติดต่อสื่อสารกันได้ โดยเครื่องลูกจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน DHCP เข้าสู่อินเทอร์เน็ต
ระบบไร้สายเป็นระบบสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้ เพราะผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่และยังสามารถใช้งานที่ใดก็ได้ โดยต้องอยู่ในเซลที่ DHCP ส่งสัญญาณไปถึง ลักษณะนี้จึงทำให้สร้างเซล ในองค์กร และให้บุคลากรในองค์กรใช้ผ่านระบบไร้สายนี้ได้
เพื่อให้ระบบโทรศัพท์มือถือและปาล์มท้อป ที่มีจอภาพขนาดเล็กเชื่อมต่อ และเรียกใช้งานบนเครือข่ายได้ จึงมีการสร้างโปรโตคอลให้รองรับการประยุกต์ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ เราเรียกโปรโตคอลใหม่นี้ว่า WAP-Wireless Application Protocol
WAP เป็นโปรโตคอลการประยุกต์แบบเดียวกับ http ที่ใช้กับ www โดยเน้นให้ WAP เป็น มาตรฐานเปิด มีการเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลกและต้องไม่ใช้กับอุปกรณ์ เพราะสามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
ลักษณะของ WAP มีโปรโตคอลที่ทำให้เครื่องไคลแอนต์วิ่งเข้าหาเซิร์ฟเวอร์ได้ เหมือนการใช้อินเทอร์เน็ต โดยเซิร์ฟเวอร์อยู่บนอินเทอร์เน็ตและใช้บนโปรโตคอล TCP/IP การใช้ WAP จึงเป็น โปรโตคอลที่วิ่งไปบน IP เหมือนกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป และใช้ร่วมกับการประยุกต์อื่นได้ โมเดลการใช้งาน WAP เขียนเป็นรูปภาพได้ดังนี

 
 
  
การพัฒนาระบบ WAP เซิร์ฟเวอร์จึงเหมือนกับ WWW หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่การจัดโครงสร้างข้อมูลเน้นให้เรียกใช้ผ่านจอขนาดเล็กของระบบมือถือได้ ดังนั้นจึงต้องสร้างโปรโตคอลพิเศษ
แต่เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่าง WAP กับ WWW จึงมีการสร้างส่วนของมาตรฐานพิเศษที่เรียกว่า XML-Extended Marked Up Language เพื่อใช้กำหนดข้อมูลบนเว็บ และมีตัวแปลที่เรียกว่า XSL - Extended Style Language เป็นตัวแปรเพื่อใช้กับระบบมือถือ หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เงื่อนไขต่างกันคือใช้ WML - Wap Marked Up Language หรือ HTML โครงสร้างของระบบการพัฒนาข้อมูลจึงเป็นดังรูป
 
 
ในอนาคตอันใกล้ระบบโทรศัพท์มือถือและปาล์ม ต้องเข้ามาร่วมวงกับอินเทอร์เน็ต และใช้เซิร์ฟเวอร์กลุ่ม WWW ตัวเดียวกัน ขอบเขตการใช้งานจึงกว้างขวางขึ้น
 
  

   NP TECHNOLOGY SYSTEM CO.,LTD.

              http://www.np-tech.com/                

      np-tech@hotmail.com  npcamera@gmail.com

205 Ramintra Khunnayao Bangkok Thailand 10230
Hotline :  09-5646-4585

ลกลิ้งค์/เวปเพื่อนบ้าน

           

            
  
                                                                                                                                                                                                
      
      

เว็บไซด์ของฉันมีค่า฿69,459.14